Chúng tôi áp dụng hệ thống giáo dục Toán học hàng đầu thế giới. Chương trình Toán của E2 tập trung phát triển tư duy bậc cao, khái quát các vấn đề Toán học và giải quyết những vấn đề phức tạp.

1. Lớp Climber: Phát triển tư duy bậc cao, khái quát các vấn đề Toán học và giải quyết những vấn đề phức tạp

- Phương pháp học được xây dựng theo Đại học Harvard và Stanford

- Học Toán bằng tiếng Anh

- Rèn luyện kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề sáng tạo qua cách học mang tính tương tác cao

2. Lớp Math Mastery: Tạo điều kiện cho các em học Toán theo chương trình Mỹ, Anh, hay IB một cách hiệu quả hơn

- Chương trình học tùy chỉnh theo trình độ học sinh

- Ngày học không giới hạn

- Giáo trình học hỗ trợ nhiều hệ thống giáo dục khác nhau (Anh, Mỹ, Singapore, IB)

KHÓA HỌC LIÊN QUAN